Gezegenlerin isimleri nereden geliyor? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter… Gezegenlerin isminin anlamı ne?

Gezegen terimi, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir isim olarak tanımlanıyor. Dünya’nın dışında, Güneş sistemindeki beş gezegen genellikle çıplak gözle görülebilir. Bu gezegenler birçok erken kültür tarafından birer tanrı veya tanrıların elçileri olarak görülüyordu.

Güneş sisteminde bilinen sekiz gezegen mevcut. Gezegenler büyükten küçüğe Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür olarak sıralanıyor. Peki bu gezegenlerin isimleri nereden geliyor ve anlamları ne?

Gezegenlerin isimlerinin anlamı ne?

Merkür

Merkür, en küçük ve Güneş’e en yakın gezegendir. Adını Roma Tanrısı Merkür’den aldığı düşünülüyor. Merkür aynı zamanda para, seyahat ve hırsızlık tanrısı olarak da biliniyor.

Venüs


Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sırada sıcaklık bakımından birinci sıradadır. Güneş sisteminde yer alan bu gezegen gökyüzünde yıldız gibi parlaması dolayısıyla ismini aşk ve güzellik Tanrıçası Venüs’ten alır. Yunan mitolojisindeki adı Afrodit’tir.

Dünya


Dünya kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçmiştir. Arapça’daki anlamı ise ölümden sonraki hayattır. İngilizce’deki ‘earth’ kelimesi aynı zamanda toprak anlamına gelmektedir. Toprak Ana olarak Türkçe’ye geçen kalıbın buradan geldiği düşünülmektedir.

Mars


Yüzeyindeki yoğun demir oksitten ötürü kızıl rengindedir. Bu nedenle kızıl gezegen de deniliyor. Kırmızı rengiyle kanı anımsatmasından dolayı ismini Roma mitolojisindeki Savaş Tanrısı’ndan almıştır.

Jüpiter

Güneş sisteminde beşinci sıradadır. En büyük gezegendir. Bu nedenle adını Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrı Zeus’la denk olan Roma mitolojisindeki Jüpiter’den almıştır.

Satürn

Jüpiter’den sonra en büyük ikinci gezegen olan Satürn, Roma mitolojisinde Tarım Tanrısı olarak anılır.

Uranüs


Yunan mitolojisinde Gökyüzü Tanrısı’dır. Uranüs, Tanrı Gaia’nın hem eşi hem de çocuğudur. Uranüs’ün renkleri Dünya’ya benzediğinden dolayı adını kozmik güçlere sahip olan Uranüs’ten almıştır.

Neptün


Adını Roma mitolojisindeki Deniz Tanrısı olan Neptünus’ten almıştır. Gezegenin renkleri suyun renklerine benzediğinden dolayı bu ismi almıştır.

Kaynakça: www.insancaakademi.com/ Vikipedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir